DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE ALI V SOPROIZVODNJI ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM ZA POTREBE LUKE KOPER, D.D.

Rok za oddajo prijave: 21.11.2018
Interna številka: JN 499/2018


Datoteke za prenos