Elektroenergetska infrastruktura za napajanje E-RTG dvigal in povečanje kapacitet TP-KT1 z izgradnjo elektroenergetskih priključkov za RMG

Rok za oddajo prijave: 08.07.2016
Interna številka: JN 65 - 2016 | Številka na portalu javnih naročil: JN003019/2016-W01


Datoteke za prenos


ZIP
Gradivo
7 MB, ZIP