Izgradnja objekta za skladiščenje in pretovor žit na II. pomolu v Luki Koper

Rok za oddajo prijave: 22.04.2016
Interna številka: JN 30/2016 | Številka na portalu javnih naročil: JN1603/2016

 PZI načrt jeklene konstrukcije (dopolnjen 13.4.2016) je dostopen na 

https://www.dropbox.com/s/gk8qsz4d3veneb1/PZI%20NACRT%20JEKLENE%20KONSTRUKCIJE-13-4-2016-DOPOLNITEV.zip?dl=0


Datoteke za prenos