SANACIJA NOSILNE KONSTRUKCIJE OBALE SILOS Z DOSTOPNIM MOSTOM

Rok za oddajo prijave: 13.11.2019
Interna številka: JN 1323/2019

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:

 

Odprti postopek

Projektna dokumentacija: https://lukakoper-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mavricg_luka-kp_si/EmpDYBwPJl9NiNybxg1ulGEB4jv5pzKdzwCyArlx5LuYyg?e=jaxwdR 


Datoteke za prenos