Vhodi

Terminal v številkah

Splošno o terminalu

Operativna obala
500 m

Skladiščna kapaciteta

Skladiščna kapaciteta – silos
60.000 ton

Skladiščna kapaciteta – trikotne / talne hale
55.000 ton

Na tem terminalu pretovarjamo in skladiščimo različne vrste žitaric in krmil. Pretovor žit, stročnic in drugih semen, predelane soje in ostalih agroživilskih proizvodov izvajamo preko silosa in trikotnih/talnih skladišč. Oba sistema sta računalniško vodena in opremljena s trgovskimi tehtnicami.

Na terminalu je vzpostavljen je sistem, s katerim zagotavljamo ločeno pretovarjanje in skladiščenje gensko nespremenjene soje, s katerim onemogočamo, da bi se blago kontaminiralo.

Dodatne storitve

  • fumigacija,
  • separacija,
  • mešanje,
  • kontrola in drugo

Kontaktne osebe

Špela Bertok
Komercialistka
Nevijo Frank
Komercialist