Vhodi

Terminal v številkah

Skladiščna kapaciteta

Zaprte skladišne površine
60.500 m2

Odprte skladiščne površine
90.000 m2

Letna kapaciteta
1.500.000 m3

Tehnološka oprema za obdelavo lesa

Namakalnice
3

Sušilnica z dvema komorama, maksimalna kapaciteta komore je 55 m3
1

V koprskem pristanišču se s pretovarjanjem lesa ukvarjamo že več kot 30 let.
Terminal je tehnično in strokovno usposobljen za pretovor in skladiščenje:

  • žaganega lesa in
  • lesnih polizdelkov.

Pod obsežnimi pokritimi skladišči je les zaščiten pred padavinami, ugodne klimatske razmere pa ustvarjajo idealne pogoje za naravno sušenje in s tem dvig kakovosti lesa.

Dodatne storitve

  • šabloniranje lesa,
  • barvanje čel paketov lesa,
  • zaščita lesa pred plesnijo in škodljivci,
  • polnjenje in praznjenje kontejnerjev.

Kontaktne osebe

Roman Božič
Vodja PC Terminal za generalne tovore
Milka Kleva
Komercialistka
Robert Šverko
Operativni vodja