Zapri iskalnik

Organigram matične družbe in lastniški deleži

Odvisne družbe

Luka Koper Inpo d.o.o. www.luka-inpo.si
100%
Adria Terminali d.o.o. www.adria-terminali.si
100%
Logis nova d.o.o.
100%
Adria investicije d.o.o.
100%
TOC d.o.o. www.toc.si
68%

Pridružene družbe

Adria Transport d.o.o. www.adria-transport.com
50%
Adria Transport Croatia d.o.o. (v 100 % lasti Adria Transport d.o.o.)
50%
Adria - Tow, d.o.o. www.adria-tow.si
50%
Adriafin d.o.o.
50%
Avtoservis d.o.o. www.avtoserviskp.si
49%