Zavedamo se pomena, ki ga ima naša družba za prostor, v katerem delujemo in živimo. Zato prevzemamo odgovorno vlogo pri njegovem razvoju.

Podpiramo delovanje organiziranih skupin in posameznikov, ki izvajajo projekte ali dejavnosti s pozitivnim vplivom na razvoj lokalnega okolja. Zato že dolgo podpiramo delovanje lokalnih skpnosti, ki mejijo na območje pristanišča. Z našo podporo deluje Prostovoljno gasilsko društvo Luka Koper, skrbimo pa tudi za naše upokojence, ki so združeni v Klubu upokojenih delavcev Luka Koper.

Pomoč nudimo na najrazličnejše načine: širimo svoja znanja, pomagamo z razpoložljivo infrastrukturo, dejavni pa smo tudi kot donatorji in sponzorji. Najpomembnejši kriterij za dodeljevanje sredstev je družbena relevantnost projekta oz. kratkoročni in dolgoročni pozitivni učinki projekta za družbo in naravo.  Od leta 2010 razpoložljiva sponzorska in donatorska sredstva razdeljujemo transparentno z objavljenim razpisom (Sklad Živeti s pristaniščem).

Več zanimivosti in dejstev o naši družbeni odgovornosti najdete na portalu www.zivetispristaniscem.si.

Datoteke za prenos