Izdelava projektne dokumentacije, presoje vplivov na okolje, elaborata navtične vzdržnosti in ostale storitve povezane z izvedbo »Novih priveznih mest na južni obali Pomola II«

Rok za oddajo prijave: 13.07.2018
Interna številka: JN 174/2018

Osnovni podatki JN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2350 

Spremeba razpisne dokumentacije dne 10.7.2018, datoteka 'razpisna_pomol_II_srememba_4'


Datoteke za prenos