PODALJŠANJE POMOLA I – DOBAVA IN VGRADNJA TESTNIH PILOTOV Z IZVEDBO STATIČNIH IN DINAMIČNIH PREIZKUSOV

Rok za oddajo prijave: 20.03.2019
Interna številka: JN 128/2019

Konkurenčni dialog v skladu z b) točka prvega odstavka 42. člen ZJN-3 (vabljeni le ponudniki, ki so oddali ponudbo za JN 142/2018, vodenega po odprtem postopku, objavljenega na portalu javnih naročil št. obvestila JN004979/2018-E01 z dne 17.7.2018 in objavljeno na evropskem portalu JN TED02/2018-265294.


Datoteke za prenos