Podpora uporabnikom

Zaradi učinkovitejše in hitrejše podpore uporabnikom kontejnerskega terminala smo vzpostavili vnosni obrazec, kjer lahko uporabniki oddajo prijavo motnje. 

Stanje in delo na terminalu

Depo za prazne kontejnerje
Ladijske manipulacije
Vagoni
Kamioni - PRAZNI CNT
Kamioni - POLNI CNT

Vhodi v pristanišče

E-zabojnik

Aplikacija E-zabojnik uporabniku omogoča pregled stanja kontejnerjev na kontejnerskem terminalu Luke Koper.

Terminal v številkah

Splošno o terminalu

Dolžina obale
694,5 m

Največji dovoljen ugrez
14,5 m

Privezi
5

Železniški tiri
5 x 700 m, 2 x 270 m, 2 x 300 m

Kapaciteta skladiščenja – morski terminal
20.700 TEU

Kapaciteta – depo za prazne kontejnerje
15.000 TEU

Priključki za frigo kontejnerje
1.048

Skupna površina terminala
270.000 m2

Skladiščna površina
180.000 m2

Kapaciteta

3 mostna panamax dvigala
40 ton (40 feet) /
45 ton (2 x 20 feet)

4 mostna Post-panamax dvigala
51 ton (40 feet) /
65 ton (2 x 20 feet)

4 mostni Super Post-panamax dvigali
51 ton (40 feet) /
65 ton (2 x 20 feet) pod prijemalom

27 transtejnerjev (skladiščni prostor)
40 ton

4 RMG dvigala (nakladanje/razkladanje železnica)
40 ton

12 manipulatorjev
42 – 45 ton

8 viličarjev za prazne kontejnerje
7 – 9 ton

Število strojev in oprema

Tovornjaki (skladiščni prostor)
61

Prikolice
61

Ro-Ro tovornjaki
1

Ro-Ro prikolice
1

Dodatne storitve

Na terminalu poleg pretovora in skladiščenja opravljamo tudi razne dopolnilne storitve:

 • polnjenje in praznjenje kontejnerjev (CFS),
 • dezinfekcija,
 • kemično čiščenje kontejnerjev in čiščenje kontejnerjev s paro,
 • PTI ali pre-trip inspection kontejnerjev,
 • popravila kontejnerjev in druga dela na kontejnerjih.

Organiziramo tudi servisiranje frigo kontejnerjev, tako da so uporabnikom na voljo naslednje storitve:

 • 24-urni monitoring stanja frigo kontejnerjev, ki vključuje pregled temperature dvakrat na dan,
 • poleg popravljanja kontejnerjev tudi servisiranje in popravljanje elektro instalacij frigo kontejnerjev,
 • montaža/demontaža gen-setov,
 • popravila in servisiranje gen-setov,
 • polnjenje s plinom in gorivom,
 • dobava potrebnih nadomestnih delov.

Projektni tovori

Usposobljeni smo za pretovor projektnih in težkih tovorov, opravljamo pa tudi pretovor plovil.

Povezanost terminala

Terminal je z rednimi direktnimi linijami tedensko povezan z Daljnim in Srednjim Vzhodom in Rdečim morjem, preko feeder servisov pa tudi s pomembnejšimi “hub" pristanišči v Mediteranu (Gioia Tauro, Malta, Pirej, Haifa, Port Said, Algeciras), od koder vodijo redne povezave na vse kontinente sveta. Seznam vseh servisov najdete na Sailing listi.

S pomembnejšimi trgovskimi centri  Srednje in Vzhodne Evrope so vzpostavljene redne železniške povezave. Podroben seznam z destinacijami in frekvencami vlakov najdete v razdelku redne železniške povezave.

Kontaktne osebe

Gordan Ban
Vodja PC Kontejnerski terminal
Marjan Beškovnik
Operativni vodja
Jasmin Omanović
Operativni vodja za kopenski del
Sandi Ražman
Operativni vodja
Nataša Brajkovič
Komercialist
Primož Benčič
Komercialist
Marko Gabrijelčič
Višji komercialist
Reklamacije na obračun - KT