Luka Koper, d.d. objavlja podatke o ladijskem pretovoru kvartalno, vključeni so v medletna oz. letna poročila, ki jih najdete na https://www.luka-kp.si/za-vlagatelje/poslovna-porocila/.

Podatki o ladijskem pretovoru se lahko razlikujejo od tistih, ki jih objavlja Statistični urad RS, saj slednji uporablja različno metodologijo.

Skladno z ESPO (European Seaport Organisation) metodo, ki jo uporablja Luka Koper, se pri kontejnerskem prometu v tonažo vključuje tudi taro kontejnerja (torej bruto bruto), Statistični urad pa tare ne upošteva.

Podatki Statističnega urada zajemajo le kontejnerje Lo-Lo (Lift-on Lift-off, torej razloženi/naloženi z dvigalom). Zabojnike, ki potujejo v načinu Ro-Ro (Rolled-on Rolled-off, torej so na ladjo pripeljani/odpeljani) Statistični urad šteje ločeno in upošteva kot Ro-Ro enote.