Luški glasnik

Že več kot 50 let glasilo vseh zaposlenih in širše luške skupnosti.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Luški vozli

Prebivalcem, ki živijo v neposredni bližini pristanišča in najbolj občutijo njegove vplive, je namenjena publikacija Luški vozli, v kateri Luka Koper vsako leto predstavil svoje aktivnosti, uspehe in izzive na področju trajnostnega razvoja. Prejme jo 15.300 gospodinjstev v Mestni občini Koper in Občini Ankaran.