Obnova razsvetljave v stari garažni hiši - Terminal avtomobilov

Rok za oddajo prijave: 28.11.2018

Interna številka: JN 420/2018

Izbira delodajalcev za zagotavljanje dela delavcev za potrebe Luke Koper, d.d. kot uporabnika

Rok za oddajo prijave: 19.12.2018

Interna številka: JN 645/2018 | Številka na portalu javnih naročil: JN007873/2018-E01