PODALJŠANJE POMOLA I – GRADNJA - faza oddaje ponudb

Rok za oddajo prijave: 24.01.2020

Interna številka: JN 939/2019 2. faza