Obnova hidrantnega omrežja v skladišču 20 A-C, 22 A-D in 26 A-C

Rok za oddajo prijave: 23.05.2019

Interna številka: JN 246/2019

Bočna varnostna košara na višini

Rok za oddajo prijave: 24.05.2019

Interna številka: JN 22/2019

Sanacija lovilnega bazena s fosforno kislino na TTT

Rok za oddajo prijave: 28.05.2019

Interna številka: JN 537/2019

Sanacija PP sistema na rezervoarjih za JET

Rok za oddajo prijave: 29.05.2019

Interna številka: JN 176/2019

SKLADIŠČNI OBJEKT ZA AVTOMOBILE – FAZA 2A

Rok za oddajo prijave: 10.06.2019

Interna številka: JN 150/2019