Antikorozijska zaščita rezervoarjev na TRO R08, R09 in R11

Rok za oddajo prijave: 27.09.2018

Interna številka: JN396-2018 | Številka na portalu javnih naročil: JN006310/2018-W01

Vgradnja zvočne izolacije na bunkerje mostnih dvigal MD2 in MD3

Rok za oddajo prijave: 03.10.2018

Interna številka: 312/2018