GENERALNA OBNOVA DVIGAL KD 51 in 52 (2. del)

Rok za oddajo prijave: 25.01.2021

Interna številka: JN 277/2020

Prijemalo za celulozo - 1 kos

Rok za oddajo prijave: 25.01.2021

Interna številka: JN 288/2020

Nabava dveh SPPX dvigal

Rok za oddajo prijave: 01.02.2021

Interna številka: JN 290/2020

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJO SKLADIŠČA 54

Rok za oddajo prijave: 09.02.2021

Interna številka: JN 251/2020

GRADNJA SKLADIŠČA 32E IN NADSTREŠNIC PRED OBSTOJEČIMI SKLADIŠČI 30A, 30B, 31B IN 31C

Rok za oddajo prijave: 10.02.2021

Interna številka: JN 268/2020

Rekonstrukcija presipov v RP-1 na EET - II. faza

Rok za oddajo prijave: 12.02.2021

Interna številka: JN 1/2021

Nabava nadomestnih delov za različna osnovna sredstva PC TRTT

Rok za oddajo prijave: 12.02.2021

Interna številka: JN 249/2020