Zapri iskalnik

Povezanost pristanišča

Z razvejano mrežo pomorskih in železniških povezav do najboljše logistične rešitve

Koper leži na osi dveh pomembnejših evropskih prometnih koridorjev, Jadransko-Baltskega in Mediteranskega ter je prepoznano kot eno od jedrnih pristanišč Evropske unije.

Za obstoj in uspešen razvoj pristanišča je nujna njegova dobra povezanost z zalednimi in prekomorskimi destinacijami. V Luki Koper zato med prioritetne naloge uvrščamo tudi krepitev povezanosti pristaniškega sistema.

Luka Koper je članica Združenja severnojadranskih pristanišč NAPA, poleg tega je pobratena z mnogimi pristanišči: Shahid Rajaee PortPTAConstantaPort Klang.

Ladijske povezave

Seznam vseh ladijskih servisov, od kontejnerskih do konvencionalnih

Želežniške povezave

Seznam kontejnerskih blok-vlak povezav