V Luki Koper želimo uporabnikom čim bolj poenostaviti postopek prijave reklamacij. Uporabnike prosimo, da nam reklamacije na pravilnost obračuna in kakovost opravljene storitve posredujejo izključno preko spodnjega obrazca. Reklamacij, oddanih v drugi obliki, ne bomo upoštevali. Morebitne druge pripombe, predloge ali vprašanja, ki se ne nanašajo na obračun ali opravljene storitve prosimo naslovite na elektronski naslov info@luka-kp.si.