Zapri iskalnik

Rešitve za digitalno poslovanje

V Luki Koper smo vpeljali številne rešitve, ki jih redno posodabljamo z namenom, da se komunikacijski postopki, ki spremljajo našo osnovno dejavnost, kar se le da poenostavijo in pohitrijo

Z Luko Koper je možno elektronsko poslovati že več kot petindvajset let. V tem času je podjetje v sodelovanju z zunanjimi izvajalci vpeljalo številne rešitve, ki jih redno posodabljamo z namenom, da se komunikacijski postopki, ki spremljajo našo osnovno dejavnost prekladanja in skladiščenja, kar se le da poenostavijo in pohitrijo. 

TINO

Aplikacijo TinO (Trženje in Operativa), ki je nadomestila prejšnji sistem HOST, smo razvili v sodelovanju s podjetjem Actual IT d.d. in jo stalno nadgrajujemo skladno z operativnimi in poslovnimi potrebami dejavnosti.

TinO je kombinacija TOS (terminal operation system) in »Port management« sistema, ki podpira naročanje storitev, planiranje dela, pripravo plana privezov ladij, fakturiranje, skladiščno poslovanje in tako naprej.

TinO je skladno z Odločbo Carinske uprave Republike Slovenije iz leta 2007 uradni sistem za vodenje evidenc blaga, ki se nahaja na območju koprskega pristanišča.

Sistem sloni na ogrodju Microsoft .NET, v svojem delovanju pa se povezuje z različnimi podsistemi in z zalednim poslovnim informacijskim sistemom, ki temelji na programski opremi družbe SAP. 

LUNARIS IN OSTALE REŠITVE ZA KOMUNIKACIJO Z LUKO KOPER

Da bi lahko naše stranke komunicirale s sistemom TinO, smo razvili aplikacijo Lunaris, ki omogoča elektronsko naročanje storitev preko spletne strani https://www.lunaris2014.luka-kp.si/Authentication/Login.

Na trgu je poleg Lunarisa na voljo več rešitev za komunikacijo z Luko Koper, ki so jih med drugim razvili:

VBS (VEHICLE BOOKING SYSTEM)

Sistem Najav kamionov – VBS (Vehicle Booking System) je spletna platforma za najavo vstopa kamiona, pregled stanja tovora in plana najave, pregled obiskov kamionov v Luki Koper, pregled veljavnosti letnih dovolilnic za vstop v Luko Koper ter urejanje podatkov organizacije, ki najavlja vstope kamionov v Luko Koper.

TIDEWORKS

Zaradi specifičnih potreb kontejnerskega terminala  uporabljamo specializirano rešitev za kontejnerske terminale, sistem TOS Tideworks, ki je nadomestil sistem Cosmos. Več informacij na http://www.tideworks.com

E-ZABOJNIK

Aplikacija E-zabojnik uporabniku omogoča pregled stanja kontejnerjev na kontejnerskem terminalu Luke Koper. Poizvedujemo lahko po:

  • vrsti prevoznega sredstva, s katerim je kontejner prišel v oz. zapustil Luko Koper
  • datumu in uri prihoda oz. odhoda kontejnerja
  • statusu kontejnerja (poln/prazen)
  • ladjarju
  • številki vhodne oz. izhodne dispozicije
  • ACAR

WMS

V okviru profitnega centra Generalni tovori uporabljamo tudi specializiran sistem za mikrodistribucijo oz skladiščno poslovanje s pomočjo črtnih kod (WMS – Warehouse Management System), ki ga je razvilo podjetje MENTEK. 

ACAR

Sistem ACAR podpira specifične zahteve upravljanja skladiščnih površin profitnega centra Avtomobilski in Ro-Ro terminal. Rešitev omogoča nazoren pregled nad zasedenostjo skladiščnih površin ter enostavno planiranje dela.

Obvestila in navodila za uporabo digitalnih rešitev Luke Koper

Koristne informacije on naših aplikacijah