Spremljanje in obvladovanje vplivov na okolje je tako postalo del naših rednih delovnih aktivnosti.

Sistem ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001 za vse luške dejavnosti smo med prvimi evropskimi in kot edini med jadranskimi pristanišči vzpostavili že leta 2000, maja 2006 smo ga nadgradili v ISO 14001:2004, decembra 2009 pa smo prvič pridobili najmodernejšo shemo varovanja okolja EMAS

Redno spremljamo in nadzorujemo okoljske vplive luških dejavnosti in pri tem sodelujemo s pristojnimi strokovnimi institucijami.

V koprskem pristanišču področje ravnanja z okoljem obravnavamo celovito. 

Luka Koper, d. d., upravlja celotno območje pristanišča, kar nam omogoča, da je na vseh terminalih in v vseh naših dejavnostih vzpostavljen tudi sistem varovanja.

Skladno z novimi zakonskimi zahtevami nad sistemom bdi okoljski manager družbe. Uprava družbe je 1. aprila 2010 za pooblaščenko za varstvo okolja imenovala mag. Franko Cepak. Opravlja naloge s področja varovanja okolja opredeljene v 30. členu Zakona o varstvu okolja.

V začetku leta 2010 smo pridobili okoljevarstveno dovoljenje za celotno območje pristanišča.

Veliko več o skrbi Luke Koper za okolje po posameznih sklopih najdete na portalu Živeti s pristaniščem.

Kontaktne osebe

Franka Cepak
Okoljski manager