SANACIJA BETONSKEGA ROBA 3., 4. IN 5. VEZA S SANACIJO KINETE IN OBNOVO HIDRANTNEGA SISTEMA NA OBALI OD 2. DO 5. VEZA

Rok za oddajo prijave: 02.02.2017
Interna številka: JN 148/2016 | Številka na portalu javnih naročil: JN007966/2016-B01


Datoteke za prenos