SANACIJA SPODNJE NOSILNE KONSTRUKCIJE OBALE TRT 1 S SANACIJO OBALE TRT1 ZARADI LADIJSKE NESREČE IN PADCA DVIGALA

Rok za oddajo prijave: 17.08.2018
Interna številka: JN 203/2018 | Številka na portalu javnih naročil: JN004838/2018-E01

Popis del popravljen 1.8.2018.


Datoteke za prenos