Port info books

Priročniki, ki služijo kot pomoč agentom in poveljnikom ladij so dostoni na Port Info Books

Geografski položaj Kopra in časovna cona

Geografske koordinate koprskega pristanišča so 45°33' N in 13°44' E.

 • lokalni čas GMT + 1
 • poletni čas GMT + 2 (od konca marca do konca oktobra)

Najava prihoda ladje

Do prenove komunikacijskih procesov, ki se izvajajo v okviru državnega projekta za vzpostavitev enotnega okna v pomorskem prometu, je potrebno prihod ladje v koprsko pristanišče najaviti Luki Koper, d.d., Upravi Republike Slovenije za pomorstvo (URSP), Finančni upravi (carina) in Policiji.

Plan privezov in plan pilotaže pripravlja družba Luka Koper, d.d. (Področje operative). Najava ladje Luki Koper se opravi elektronsko in sicer najmanj 7, 3 in 2 dni pred prihodom v pristanišče. Obvezna je potrditev predvidenega časa prihoda 24 ur pred predvidenim prihodom. Na trgu je na voljo več informacijskih rešitev za poslovanje z Luko Koper. Za dodatne informacije glede najav prihodov ladij se lahko obrnete na Področje operative, kontakt planerjiSNL@luka-kp.si. Informacije, vezane na varnost v pristanišču, pridobi Častnik za zaščito neposredno iz sistema URSP.

Naročila za pretovorne storitve pa je treba posredovati do 10.30 ure za naslednji delovni dan. Naročila za soboto, nedeljo in državne praznike morajo biti predana na zadnji delovni dan pred temi dnevi. Naročnik mora naročilo opraviti preko računalniškega sistema.

URSP nadzira varnost plovbe  in opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov na področju pomorskega prometa. Prednajave in najave prihodov ladij, vključno s HAZMAT notifikacijo za nevarne tovore ter najavo za obvezni razširjeni inšpekcijski pregled,  se izvajajo preko sistema SI SSN. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani URSP: https://www.gov.si/teme/prihodi-ladij/

Najava ladje za potrebe Policije se izvaja skladno z Zakonikom o schengenskih mejah. Podatke iz obrazca FAL5, FAL 6 in STOWAWAY pridobi Policija preko sistema URSP. Podatki o številki vizumov in dovoljenj za bivanje, načrt poti in program križarjenja se pošiljajo neposredno Policiji. Enako velja za naznanitev potnikov, ki nimajo veljavnih dokumentov za prestop meje. Več informacij na https://www.policija.si/index.php/delovna-podroja/225-postaja-pomorske-policije-koper.

Najavljanje prihoda ladje vključuje tudi obveščanje finančne uprave oz. carine, kateri je potrebno posredovati vstopno skupno deklaracijo, prihodni ladijski manifest in obvestilo o prispetju. Za dodatne informacije glej https://www.fu.gov.si/podrocja/#c963.

Dostop

Plovna pot za vhod v koprsko pristanišče je označena z osvetljeno plavajočo bojo (dolg bel blisk – 10s) na poziciji 45°33,9'N in 013°43,3'E.

Sidrišče

Globina sidrišča je od 17 do 19 m, dno je peščeno. Varno sidrišče v primeru jugovzhodnega vetra je v bližini Viližanskega rta, v primeru severovzhodnih vetrov pa v bližini Debelega Rtiča.

Pilotaža

Pilotaža je obvezna za ladje nad 500 BT. Piloti so dosegljivi na VHF kanalu 8 (24 ur dnevno). Dokončno potrdilo je treba poslati preko agenta ali po telexu 24 ur pred prihodom ladje.
Kapitanova dolžnost je, da pred izplutjem neposredno potrditev pripravljenosti ladje za izplutje javi na VHF kanal 8 ali na telefonsko številko (05) 6300 160.
Pilot se vkrca pred vhodom v pristanišče ali ob vstopu v pristopne kanale ali na sidrišču (običajno 1 Nm zahodno od boje varne poti).
V koprskem pristanišču storitve pilotaže izvajajo piloti, ki so vpisani v register pilotov, ki ga vodi Uprava RS za pomorstvo. Pilotažo izvaja podjetje KOPP d.o.o., več na www.kopp.si

Vleka ladij

Vleka v koprskem pristanišču se opravlja skladno s Pravilnikom o obvezni vleki ladij in cenikom za vleko ladij. Podjetje, ki opravlja vleko je Adria Tow, d.o.o.

Komunikacija preko VHF

 

Kanal

Uprava RS za pomorstvo 

8/16

Piloti, vlačilci, privezovalci

8

Luka Koper – Služba za koordinacijo operative

8

Plimovanje in vetrovi

Povprečno plimovanje je 1,1 m, gostota vode je 1,025 kg/dm3 (glede na vreme lahko variira do 1,015 kg/dm3).
Prevladujoča vetrova pozimi sta burja (NNE) in jugo (SSE), poleti pa maestral (NW).

Omejitve vplutja/izplutja

Vplutje/izplutje
Ladje lahko vplujejo v Koprsko pristanišče podnevi in ponoči. Če je vidljivost manjša od 400 m ali veter presega moč 4Bf, je vplutje prepovedano za ladje z nevarnimi tovori.

Dolžina ladje
Ni omejitev. 

Tankerji

 1. Vez za naftne derivate
  Vplutje je dovoljeno 24 ur dnevno, razen ob slabi vidljivosti in močnem vetru (glej Omejitve).

  Pomol je osvetljen, največji dovoljeni ugrez ladje ob pomolu je 12,5 m. Pomol je opremljen z: 2 x 10" črpalnima rokama (bencin) in 1 x 12" roka (diesel). Zaščitni pas proti onesnaženju postavlja Luka Koper INPO.

 2. Terminal za kemikalije
  Vplutje je dovoljeno 24 ur dnevno, razen ob slabi vidljivosti in močnem vetru (glej Omejitve). Pomol je osvetljen, največji dovoljeni ugrez ladje ob pomolu je 11 m. Zaščitni pas proti onesnaženju postavlja podjetje Luka Koper INPO.

Izstop na obalo

Dovoljenje za izstop na obalo in v mesto izdaja Pomorska policija.

Pretovorne storitve v koprskem pristanišču

Pretovorne in druge storitve opravlja družba Luka Koper. Naročila je treba posredovati do 10.30 ure za naslednji delovni dan. Naročila za soboto, nedeljo in državne praznike morajo biti predana na zadnji delovni dan pred vikendom oz. praznikom. Naročnik mora naročilo opraviti preko računalniškega sistema.

Oskrba ladij s pitno vodo

Oskrbo s pitno vodo na pomolih nudi podjetje Luka Koper INPO, dostava na sidrišče pa je možna z vlačilci podjetja Adria-Tow (50 t).

Oskrba ladij z ladijskim gorivom

Oskrba z vsemi vrstami goriv in maziv se izvaja z maonami ali tovornjaki. Ponudnike storitev najdete na https://www.gov.si/teme/prihodi-ladij/

Oskrba ladij

Z oskrbo ladij se ukvarjajo naslednja podjetja:

 • Adrimed, oskrba ladij in storitve d.o.o.
 • Omnis, oskrba ladij d.o.o.
 • Olmar Oskrba ladij
 • Lonzar and co., trgovina in storitve d.o.o.
 • Splošna oskrba ladij d.o.o.

Ravnanje z odpadki

Oddajanje odpadkov je obvezno in se opravlja vsak dan v rednem delovnem času med 7. in 15. uro. Ponudnik storitev je družba Luka Koper INPO. Odvzem kalužnih vod z ladij opravlja družba Luka Koper INPO, skladno s cenikom in pogoji za prevzem in uničenje kalužnih vod (bilge water) ter mešanice kalužnih olj in vode (oily water) tudi s sedimentom (sludge).
Vsako onesnaženje akvatorija je potrebno javiti nadzornemu centru Luke Koper na telefonsko številko (05) 6656 950 in Upravi RS za pomorstvo. Vsi stroški odstranjevanja, čiščenja, dela, kazni in drugi morajo biti poravnani pred izplutjem ladje.
Skladno z Marpol konvencijo objavljamo obrazec Appendix 1– IMO Circular MEPC.1/Circ.469/Rev.1 za sporočanje morebitnih nepravilnosti pri pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov

Dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija

Ponudnik storitev dezinskecije, dezinfekcije in deratizacije je DDD d.o.o.

Nezgoda ali varnostni incident

Če je v primeru nesreče ali druge nezgode potrebna zdravniška oskrba, pokličite nadzorni center Luke Koper na telefonsko številko (05) 6656 950.

V Kopru je za zdravniško pomoč na voljo Ambulanta za pomorščake. Medicinska oskrba in hospitalizacija sta na voljo v Splošni bolnišnici Izola (7 km oddaljena od pristanišča).

V primeru varnostnega incidenta, požara ali druge nesreče pokličite nadzorni center Luke Koper na telefonsko številko (05) 6656 950.

Ostale pomembne številke:

 

Telefon

Policija

113

Reševalci in gasilci 

112

Komunikacijski center

985

Gasilska enota Luka Koper

(05) 6656 218

Najem varnostnika

Na zahtevo poveljnika ladje je mogoče najeti varnostnika. V tem primeru pokličite nadzorni center Luke Koper na telefonsko številko (05) 6656 950

Mednarodna letališča

V bližini pristanišča se nahajajo štiri mednarodna letališča:

 • v Sloveniji letališče Ljubljana, oddaljeno 124 km
 • v Sloveniji letališče Portorož, oddaljeno 14 km
 • v Italiji letališče Ronchi, oddaljeno 40 km
 • v Italiji letališče Benetke, oddaljeno 180 km

Prazniki

 • 1. januar (novo leto)
 • 8. februar (Prešernov dan, slovenski kulturni praznik)
 • velika noč in velikonočni ponedeljek
 • 27. april (dan upora proti okupatorju)
 • 1. in 2. maj (praznik dela)
 • 25. junij (dan državnosti)
 • 15. avgust (Marijino vnebovzetje)
 • 31. oktober (dan reformacije)
 • 1. november (dan spomina na mrtve)
 • 25. december (Božič)
 • 26. december (dan samostojnosti)