1. VLOGA ZA IZDAJO OSEBNIH DOVOLILNIC IN DOVOLILNIC ZA OSEBNA VOZILA – Vloga mora biti računalniško in v celoti izpolnjena. K določenim vlogam je potrebno priložiti dodatna dokazila katera so opredeljena v Navodilu o postopku izdajanja dovolilnic. Vloge za izdajo stalnih dovolilnic morajo biti poslane najmanj 2 delovna dneva pred želenim datumom izdaje. Pri večjem številu oseb, je treba vlogo poslati teden dni prej. Nepopolne, nepodpisane ali nepotrjene vloge se pisno zavrne prosilcu s pojasnilom o razlogih zavrnitve.
  2. FOTOGRAFIJA – Vlogi je potrebno priložiti barvno fotografijo v digitalni obliki (JPG format), ki mora kazati pravo podobo osebe, katera je navedena na vlogi za izdajo dovolilnice. Oseba mora biti fotografirana od spredaj, z odkritim čelom, brez klobuka, čepice ali rute.
  3. POTRDITEV KONTAKTNE OSEBE – Preden vlagatelj pošlje izpolnjeno vlogo mora pridobiti pisno soglasje oz. potrditev odgovorne osebe v Luki Koper (PC, OE) s katero poslovno sodeluje. Vlagatelj lahko potrditev lahko pošlje po elektronski pošti skupaj z vlogo za izdajo dovolilnice.
  4. UREDITEV PISNEGA SPORAZUMA – Pisni sporazum o ukrepih zagotavljanja varnosti na skupnem delovišču je eden izmed pogojev za izdajo dovolilnic. V kolikor pisni sporazum še ni urejen se vlagatelj obrne na Področje varovanja zdravja in ekologije (sporazumi@luka-kp.si).
  5. Dovolilnice za obiskovalce, enkratne dovolilnice za voznike tovornih vozil ter izvajalce del se po poteku veljavnosti vrne v Center za upravljanje z dovolilnicami.
  6. Dovolilnic za enosledna vozila ne izdajamo!
  7. Dovolilnice zaračunavamo po veljavnem ceniku Luke Koper d. d., ki je objavljen na spletni strani Luke Koper d. d.- Domov/Storitve & terminali/Cenik in splošni pogoji. Povezava:   https://luka-kp.si/slo/cenik-in-splosni-pogoji
  8. Poslovni čas Centra za upravljanje z dovolilnicami: od ponedeljka do petka: 7.30 do 15.30 ure. Kontakt: 05 6656 150 ali 05 6656 100.