GRADNJA RO-RO VEZA V BAZENU III

Rok za oddajo prijave: 14.03.2019
Interna številka: JN 594/2018

Dokument 'Razpisna dokumentacija' popravljen 28.2.2019.

Dokument 'Popis del s predizmerami' popravljen 11.3.2019.


Datoteke za prenos