• Za vstop na območje koprskega pristanišča je potrebno za vsak tovornjak plačati cestno pristojbino in urediti zahtevano dokumentacijo.
 • V času, ki je potreben za urejanje dokumentacije, vozniki parkirajo tovornjake na kamionskem terminalu, ki se nahaja pred vhodom v koprsko pristanišče. Tu poravnajo znesek cestne pristojbine za vhod v pristanišče in parkirnino za čas zadrževanja na terminalu.
 • Izjema so tovornjaki z živino, ki račun za cestnino, čiščenje, pranje in dezinfekcijo vozila poravnajo na vhodu v pristanišče neposredno pred vstopom.

Datoteke za prenos


 • Na luškem območju je za tovornjake dovoljen promet le po označenih transportnih poteh.
 • Prepovedana je vožnja in zadrževanje tovornjakov na delovnih površinah in dostopnih poteh. Izjema so tovornjaki, ki imajo dovoljenje neposrednega vodje delovnega procesa za tovornjake, in tovornjaki, ki jih delavci Luke Koper uporabljajo pri svojem delu.
 • Tovorna vozila, ki v luko pripeljejo tovor, lahko na področje prostocarinske cone (PCC) vstopijo tik pred razkladanjem in le z nalogom za razkladanje ter plačano cestno pristojbino. Po opravljenem razkladanju morajo tovornjaki nemudoma zapustiti področje PCC.
 • Tovorna vozila, ki v pristanišče pridejo po tovor, lahko na področje PCC vstopijo tik pred nakladanjem in le z nalogom za nakladanje ter plačano cestno pristojbino.
 • Vozniki so se dolžni ravnati po prometnih predpisih, ki jih narekuje prometna signalizacija in po navodilih delavcev službe varovanja.
 • Parkiranje tovornjakov je dovoljeno le na za to določenih in označenih mestih.
 • Tovornjak, ki je parkiran v nasprotju s pravili, se iz PCC odstrani na stroške lastnika.

Datoteke za prenos


Kamionski terminal je javno parkirišče namenjeno parkiranju tovornih vozil.
Kamionski terminal upravlja podjetje Luka Koper INPO, d.o.o.

Delovanje kamionskega terminala
Kamionski terminal posluje 24 ur na dan. Terminal je razsvetljen, vhod nadzorovan.
Varovanje vozila je storitev, za katero je potrebno dodatno plačilo in urediti podpis posebne pogodbe.

Na terminalu so na voljo:

 • telefon,
 • sanitarije in tuš kabine,
 • dnevni prostor, opremljen z avtomati za tople in hladne napitke.

Na kamionski terminal ne smejo vstopati vozila, ki prevažajo živo živino, posebne tovore in nevarne snovi.

Tovornjak, namenjen v koprsko pristanišče, lahko zapusti terminal samo z urejenimi dokumenti, ki jih izda špediter. To sta nalog za nakladanje razkladanje in dispozicija.

Cenik kamionskega terminala
Uporabniki kamionskega terminala plačajo v skladu z veljavnim cenikom v EUR:

 • parkirnino za čas zadrževanja tovornjaka na kamionskem terminalu,
 • cestno pristojbino za vhod na območje pristanišča.

Za stalno uporabo parkirnega prostora je možno skleniti pogodbo z mesečnim plačilom.

Dodatne informacije
Za vse dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko (05) 66 56 702 med 7.30 in 16. uro.