Zavedamo se vplivov, ki jih ima pristaniška dejavnost na okolje. Zato smo se v svoji poslovni politiki zavezali smotrnemu ravnanju z okoljem, ki ga želimo ohraniti tudi za prihodnje rodove.

Spremljanje in obvladovanje vplivov na okolje je tako postalo del naših rednih delovnih aktivnosti.
 
Sistem ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001 za vse luške dejavnosti smo med prvimi evropskimi in kot edini med jadranskimi pristanišči vzpostavili že leta 2000, maja 2006 smo ga nadgradili v ISO 14001:2004, decembra 2009 pa smo prvič pridobili najmodernejšo shemo varovanja okolja EMAS. 

Redno spremljamo in nadzorujemo okoljske vplive luških dejavnosti in pri tem sodelujemo s pristojnimi strokovnimi institucijami.

V koprskem pristanišču področje ravnanja z okoljem obravnavamo celovito. 

Luka Koper, d. d., upravlja celotno območje pristanišča, kar nam omogoča, da je na vseh terminalih in v vseh naših dejavnostih vzpostavljen tudi sistem varovanja.

Skladno z novimi zakonskimi zahtevami nad sistemom bdi okoljski manager družbe. Uprava družbe je 1. aprila 2010 za pooblaščenko za varstvo okolja imenovala mag. Franko Cepak. Opravlja naloge s področja varovanja okolja opredeljene v 30. členu Zakona o varstvu okolja.

V začetku leta 2010 smo pridobili okoljevarstveno dovoljenje za celotno območje pristanišča.

Veliko več o skrbi Luke Koper za okolje po posameznih sklopih najdete na portalu www.zivetispristaniscem.si.

Datoteke za prenos


PDF
Trajnostno poročilo 2018
16 MB, PDF, 03.05.19
PDF
Trajnostno poročilo 2017
5 MB, PDF, 09.05.18
PDF
Okoljsko poročilo 2015
12 MB, PDF, 14.11.16
PDF
Okoljsko_porocilo_2014.pdf
18 MB, PDF, 28.10.20
PDF
Okoljsko poročilo 2013
2 MB, PDF, 16.02.16
PDF
Okoljsko poročilo 2012
2 MB, PDF, 16.02.16
PDF
Okoljsko poročilo 2011
2 MB, PDF, 16.02.16
PDF
Okoljsko poročilo 2010
3 MB, PDF, 16.02.16
PDF
Okoljsko poročilo 2009
2 MB, PDF, 16.02.16

Kontaktne osebe

Franka Cepak
Okoljski manager
+386 5 665 66 46